Екологічна політика

ТОВ «ОРІЙ» декларує наступні положення в сфері якості та екології:

Керівництво підприємства вважає впровадження інтегрованої системи менеджменту якості та екології важливим стратегічним напрямом своєї діяльності.

Політика ТОВ «ОРІЙ» в сфері якості та екології відповідає характеру, масштабу та екологічному впливу діяльності та продукції підприємства.

Керівництво ТОВ «ОРІЙ» бере на себе зобов’язання забезпечити:

  • виконання законодавчих, нормативних актів в сфері якості та екології;
  • попередження забруднення;
  • безперервне поліпшення результативності інтегрованої системи менеджменту якості та екології;
  • доступність громадськості.

Політика в сфері якості розрахована на п’ять років та обов’язкова для виконання всіма співробітниками підприємства.